Hakikati Söyleyen Âlimler Korkmadan Konuştuğu Müddetçe …

Dr. Nadir ÇOMAK

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Sırtı Asla Yere Gelmeyecektir:

Hakikati Söyleyen Âlimler Korkmadan Konuştuğu Müddetçe:

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yalnızca Türkiye’nin değil, bütün İslam âleminin reisidir. O yalnızca Türkiye’nin değil, bütün İslam ümmetinin medarı iftiharıdır ve parlayan ümididir.

Diriliş filminin bir sahnesinde, Sadettin Köpek’in entrikaları neticesinde Ertuğrul Gazi idam edilmek üzereydi ve Sultan Gıyasettin neredeyse adaletten şaşıyordu. Adalet divanı tam kararını vermek üzereyken, divana cesurca girip Sultana ikazda bulunan ve adaletle davranması için nasihat eden bir İbn-i Arabi vardı. Bu sahne bizlere, cesur bir İslam âliminin nasıl olması gerektiğini gösteren en güzel misaldir. Ulemanın ümera karşısında gösterdiği bu cesaretin genetik kodları Selef-i salihin dönemindeki güzel örneklerde aranmalıdır.

Hz. Ömer muvaffak olmuş ve istikametle ve adaletle hizmet etmişse; “gerekirse seni kılıcımla düzeltirim” diyen cesur sahebeler sayesindedir.

Kanuniyi büyük yapan, Ebu Suud gibi bir Şeyhül İslam’ı olduğu içindir. Ebu Suud Efendi eğer büyükse, Kanuni’nin usulsüz bir şekilde fetva isteyen fermanını korkmadan yırtıp attığı içindir.

Fatih eğer büyükse, bir mermer kesme meselesinden sonra elini kestirdiği bir Rum mermer ustası ile kadı karşısında muhakeme edilirken, “eğer verdiğim kısas kararına itiraz etseydin seni bu hançerle öldürecektim” diyen kahraman kadılara vazife verdiği içindir.

Osmanlı padişahlarının hata yapmasına mani olan en önemli uygulamalardan birisi, “gururlanma padişahım senden büyük Allah var” ikazlarının yüksek sesle dillendirilmiş olmasıdır.

Bediüzzaman’ın tesirli ve cesur bir âlim olmasının sırrı, Rus Çarı karşısında idamdan korkmadan İslam âliminin izzetini koruduğu içindir. 31 Mart hadisesinde idam edilenler gözünün önünde sallandıkları halde, “evet şeriat istedim” demekten çekinmediği içindir. Birinci mecliste Mustafa Kemal’e karşı hiç korkmadan, “paşa paşa, kâinatta en büyük hakikat imandır, imandan sonra namazdır. Namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduttur” diyerek namaz kılması için kudretli paşayı ikaz edebilme cesaretini gösterdiği ve bütün makam ve mevki tekliflerini reddederek hakikati korkmadan söylediği içindir.

İskilipli Atıf hoca kahraman ve cesur ve mazlum bir şehitse, idam edilirken bile zalimlere boyun eğmediği ve “ ben idam olmuyorum, asıl ben sizi idam-ı ebedi ile mahkûm olarak gördüğüm için size acıyorum” deyip ölüme meydan okuyup gülerek cennete gittiği içindir.

Necip Fazıl gönüllerde yer tutmuşsa, tabutluklardan korkmadığı ve zulme rıza göstermediği ve “güneş değil ona bakan gözler yenilenmelidir” demekten çekinmediği içindir.

Recep Tayyip Erdoğan bugün büyük bir liderdir. Onu büyük lider yapan sır, hapislerden, şantajlardan, tehditlerden ve darbelerden korkmamasıdır. O, 15 Temmuz hain darbesinde ölümü korkutup hainleri püstkürten ve milletiyle birlikte tanklara karşı yürüyen kahraman bir liderdir.

Kadir Mısıroğlu hocamız gibi, “yaptıklarınız dostlarınızı değil düşmanlarınızı sevindiriyorsa kendinizi kontrol edin”diyen cesur âlimler olduğu müddetçe: Ahmed Akgündüz gibi cesur, kahraman ve hakkın hatırını her şeyin üzerinde tutan ve ümerayı korkmadan ikaz eden ve şeriatın hükmünü Allah rızası için söyleyen âlimler olduğu müddetçe, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sırtı yere gelmeyecektir.

Aziz Milletimizin gösterdiği teveccühün kaynağı, Sayın Cumhurbaşkanımızın samimiyeti ve halis niyetidir.

Sayın Cumhurbaşkanım; bu millet sizi harbiden seviyor.

İslam âleminin ve Türkiye’nin istikbali, istikametinizle aydınlanacaktır.

Allah size sırat-ül müstakimde istikamet versin. Bize de…

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir